Đi tìm câu hát gian giao

Chẳng lạ đâu? Bạn ở rừng xuống biển

Còn ta, từ biển lên rừng…

 Bạn đi tìm lời ru trên biển bạc

Ta đi tìm câu hát gian giao (Yal yau)! (1)

 

Câu hát thương đau

Về chuyện tình chàng Lang và nàng Biang

Ngày xưa không vượt qua được lời nguyền

Khắc vào núi

Động lòng muôn thú

Đến phủ phục bên hai người!…

 

Ngàn đời sau

Dòng Đạ Nhim – dòng nước mắt (2)

Tưới xanh những vùng đất khát

Đại ngàn mênh mông, vạn vật sinh sôi!

 

Trai gái thương nhau

Để điệu cồng, lời chiêng đêm đêm thao thức…

 

Chẳng lạ đâu? Ta rời biển lên rừng

Tìm về suối nguồn và tình yêu đích thực

Có những cô nàng, những chàng trí thức…

Rời phố lên rừng

Cùng hát điệu gian giao!…

 

THANH DƯƠNG HỒNG

 

(1) Gian giao (Yal yau): Là những điệu ru, hát kể chuyện của dân tộc K’Ho, Mạ…

(2) Đạ Nhim: Tiếng dân tộc K’Ho là nước mắt.