Xanh cùng núi

Chỉ thông thôi đủ mộng xanh rồi

ngàn hoa nữa cầm lòng sao được

đành vậy nhé nếu em về trước

thì mình ta ở lại chốn này

Biệt phố phường ta xanh cùng núi

lạc suối đàn đá thức sương mơ

ta là ai xin đừng gặng hỏi

kẻ yêu rừng và rất yêu thơ

 

Sao đã thắp và ngày đã tắt

bước thi nhân xao xác đại ngàn

tù và rúc loãng đêm sương lạnh

rượu vít cần cụng mắt mây hoang.

 

VƯƠNG TÙNG CƯƠNG