Cõi mơ xanh

Đêm rừng khuya ta cùng lửa thức

nghe suối reo nhịp điệu đại ngàn

lóng lánh thế trăng ơi sao ngủ được

sáng đầm đìa sương đọng lá hoang mang 

Ào ạt gió động rừng trăng vỡ

cánh Cổng Trời mở lối phiêu du

em chợt hiện cùng ta nhóm lửa

mắt thẳm màu sơn cước hoang vu

 

Gái bản hay tiên trời ta không nhận rõ

chỉ biết có em rừng bỗng yên lành

ngàn sao cháy lung linh ánh lửa

Bidoup bập bùng thức cõi mơ xanh.

 

 

VƯƠNG TÙNG CƯƠNG