Với cây thông 1.000 tuổi ở rừng Bidoup

Này em tiếng hát họa mi

Gọi hoa nở đóa dậy thì cho môi

Gọi sương tắm nõn sau đồi

Dừng chân phiêu lãng về ngồi gác mây

 

Này em Bidoup sáng nay

Thiên thu về ngự trên cây thông tùng

Hương hoa trải chiếu giăng mùng

Câu thơ treo phía tao phùng yêu thương

 

Xin làm gió của muôn phương

Gánh vui gieo khắp phố phường xóm quê

Trăm năm một cõi đi về

Hai vai nặng nghĩa phu thê chẳng lìa

 

Này em mưa vỡ sao khuya

Buồn thông già cỗi đầm đìa cút côi

Quyết sống vì giống vì nòi

Lặng im sương khói là lời tâm giao.

 

PHAN THÀNH MINH