Màu thu trên đỉnh Núi Bà

Tiếng chim nào hót thật trong xanh

Voọc đốm ôm con, cành chuyền cành

Sóc nâu đùa giỡn bên suối biếc

Khúc nhạc thiên nhiên tấu an lành

Thu ở đây, vàng không khắc khoải

Mà thiết tha thành con sóng la đà

Ngẩn ngơ lòng mùa thu lấp lánh

Sương đẫm mình, Bidoup – Núi Bà

 

Gom chút vàng bay – bay tha thướt

Về tặng em – phố cuối dốc Hòa Bình

Gùi cả màu thu không nói được

Gió phiêu mây ru vạt nắng đa tình

 

Chỉ là mùa của rừng thay lá

Bidoup ơi – bừng sáng dậy ngày mai

Giữ cho rừng một màu xanh mãi

Núi Bà ơi – cả thế hệ tương lai.

 

 

NGUYỄN TẤN ON